Za co i od kogo radni biorą pieniądze

przez Widget
spytkowice-radni-rysunek-satyryczny-rada-gminy-grafik-ilustrator-ilustracja-prasa-artykul-satyra-humor

ZA CO I OD KOGO RADNI BIORĄ PIENIĄDZE
W związku z zaproszeniem jakie otrzymałem od Rady Gminy na najbliższą sesję, a jest tam w punkcje 9c (zmiana uchwały XXI/110/20 z dnia 29.12.2020) sprawa ustalenia diety Sołtysa, chciałem się odnieść do poczynań Pana Wójta w tej sprawie. Z materiałów jakie otrzymali Radni przed sesją wynika, że zaproponują mi (chyba w ramach rekompensaty) dodatek do diety w wysokości 178 zł czyli taki jak otrzymują Radni za sesję, jeżeli w niej biorą udział. Oświadczam zatem, że owego daru nie przyjmę z kilku powodów;
Sprawa pierwsza, to że mam duże wątpliwości czy to jest w ogóle zgodne z prawem i statutem Rady Gminy. Poza tym było by to z mojej strony pobieranie pieniędzy za podpisanie listy obecności na sesji gdyż Sołtys nie ma prawa brać udziału w dyskusji nad proponowanymi uchwałami, zgłaszania poprawek, ani też niema prawa do głosowania. Sołtys może się tylko wypowiedzieć w punkcie „wolne wnioski i zapytania radnych”, który to punkt zazwyczaj jest umieszczony na zakończenie sesji, kiedy wszystko jest już uchwalone. Chciałbym się tutaj odnieść do zarzutu jaki stawia mi tak zwana opozycja że nie przychodzę na sesję. Otóż w zeszłym roku po zapanowaniu pandemii nie byłem zapraszany na sesję, dopiero w grudniu otrzymałem takie zaproszenie na ostatnią sesję ale zaraz zadzwoniła do mnie Pani insp. Ds. Obsługi Rady informując mnie że nie mogę uczestniczyć w sesji gdyż panuje pandemia i w związku z tym jest ograniczona ilości osób na sesji dodając że „ nawet radcy prawnego z tego powodu nie zapraszają a co dopiero sołtysa” zakazu tego do tej pory nie uchylono. Informuje jednocześnie, że systematycznie oglądam sesję Rady Gminy (praca zdalna) które są transmitowane, bądź oglądam ich retransmisję. Czynie to na własnym sprzęcie komputerowym, który w tym celu zakupiłem za własne pieniądze, gdyż pomimo wielokrotnych próśb, od początku mojej kadencji pod adresem Urzędu Gminy nie znalazł się sprzęt do mojej dyspozycji.
Następna kwestia to sposób prowadzenia sesji. Z mojej obserwacji wynika ( proszę sobie pooglądać retransmisje choćby z ostatniej sesji), urąga to wszelkim standardom jakie powinny obowiązywać na sesji. Pan Wójt zajmuje centralne miejsce należne Panu Przewodniczącemu Rady Gminy, dając wszystkim do zrozumienia, że tu on jest najważniejszy, a tak naprawdę jest tylko gościem. Proponuje więc jego Radnym by postarali się o tron dla Pana Wójta i na najbliższej sesji zrobili uroczystą intronizację Pana Papanka na króla Spytkowic.
No i na koniec odpowiadam na pytanie zawarte w tytule. Radni biorą pieniądze za udział w sesji zazwyczaj w ogóle nie zabierają głosu, za podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku zgodnie z wola Wójta a kto im za to płaci? Według ich myślenia Wójt im płaci, więc odpłacają się lojalnością i całkowita uległością wobec Wójta. Zapomnieli oni zupełnie, że to mieszkańcy ich wybrali, mieszkańcy ponoszą koszty ich utrzymania oraz to że mają reprezentować na sesji swoich wyborców a nie zachcianki Wójta. Więcej na ten temat zainteresowanych odsyłam do strony Spytkowice – Lokalny Punkt Widzenia – prowadzonej przez Radnego Roberta Trybułę.
W związku z moimi zastrzeżeniami dotyczącymi prowadzenia sesji kieruje pismo do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie z prośbą by bliżej zapoznali się ze sposobem prowadzenia sesji przez Pana Przewodniczącego Rady Gminy Spytkowice.

Źródło: https://www.facebook.com/rada.solecka.spytkowice/photos/a.413647715848785/820677725145780