T

przez Widget
T
T
T
W 2022 roku Telewizja Polska zanotowała 50,7 mln zł straty przy 3,563 mld zł przychodów – wynika z danych finansowych spółki, do których dotarł „Presserwis”. Po raz ostatni telewizja publiczna była na minusie w 2016 roku, kiedy nie dostawała jeszcze rekompensaty z tytułu utraconych wpływów abonamentowych.
W 2022 roku przychody TVP (łącznie z tzw. wielkościami zrównanymi z przychodami) w porównaniu z 2021 rokiem wzrosły o 9,5 proc., co oznacza, że były wyższe o 308,6 mln zł. Pozostałe przychody operacyjne zmalały o 16,8 proc., do 92,3 mln zł.
Czytaj też: Piotr Jacoń znów zabrał głos ws. Daukszewicza: „Z panem Krzysztofem jestem po rozmowie”.
Koszty działalności operacyjnej TVP były wyższe o 5 proc. i wyniosły 3,280 mld zł. Usługi obce pochłonęły 1,017 mld zł (wzrost o 18,8 proc.). Na wynagrodzenia przeznaczono 644,2 mln zł, czyli o 8,8 proc. więcej, niż rok wcześniej. Pozostałe koszty operacyjne urosły o 27,9 proc. – do 248,6 mln zł, z czego 225,4 mln zł stanowiła aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (wzrost o 30,5 proc.).
TVP w 2022 roku zanotowała 126,9 mln zł zysku z działalności operacyjnej, wobec 47,2 mln zł w 2021 roku. Jednocześnie spółka poniosła 243,3 mln zł kosztów finansowych (36,5 mln zł rok wcześniej), z czego 203,7 mln zł zł stanowiła strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych (wzrost z 17,5 mln zł w 2021 roku), a 30,5 mln zł odsetki (wzrost z 9,9 mln zł).
W konsekwencji spółka zakończyła ubiegły rok na minusie, notując 50,7 mln zł straty, podczas gdy w 2021 roku wypracowała 3,9 mln zł zysku netto. Początkowo planowano na 2022 r. 190 mln zł straty.
Jak informowaliśmy wcześniej, wpływy abonamentowe TVP w 2022 roku wyniosły 2,082 mld zł i były o 2 proc. wyższe niż w 2021 roku. Reklama i sponsoring przyniosły spółce 844,7 mln zł – to z kolei podobny wynik jak rok wcześniej.
Krzysztof Luft, członek rady programowej TVP, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jest zdziwiony wynikami TVP: – To byłaby informacja zdumiewająca, jeśli przy tak ogromnym finansowaniu dla TVP ze środków publicznych, z budżetu i z abonamentu, odnotowana została strata – mówi „Presserwisowi”.
I dodaje: – Owszem, Telewizji Polskiej zdarzały się straty, ale wtedy, gdy finansowanie ze środków publicznych stanowiły tylko środki z abonamentu na poziomie nieprzekraczającym 350 mln zł. Jednak teraz mówimy o finansowaniu ze środków publicznych na poziomie około 2,5 mld zł. W tej sytuacji informacja o stracie aż zapiera dech.
TVP poprzednim razem zanotowała stratę w 2016 roku (176,4 mln zł). W 2017 roku spółka dostała 800 mln zł pożyczki ze Skarbu Państwa, a od przełomu 2017 roku i 2018 roku telewizja, tak jak i publiczne radio, otrzymuje rekompensatę z tytułu utraconych wpływów abonamentowych.
W 2017 roku TVP zanotowała 564 tys. zł zysku netto, w 2018 roku – 3,5 mln zł, w 2019 roku – 89 mln zł, a w 2020 roku – 198 mln zł.
Do początku września 2022 roku prezesem TVP był Jacek Kurski, którego zastąpił na tym stanowisku Mateusz Matyszkowicz.
Źródło: press.pl