O tym jak jeden z mieszkańców Tarnowa, zachęcany przez państwo, zbudował na swojej posesji zbiornik na deszczówkę. Rysunek wykon…

przez Widget

O tym jak jeden z mieszkańców Tarnowa, zachęcany przez państwo, zbudował na swojej posesji zbiornik na deszczówkę.
Rysunek wykonany dla tygodnika TEMI.pl
#tarnów #wtarnowie #tarnowianin #zalany #renta

(Feed generated with FetchRSS)