Artykuł pochodzi z muratorplus.pl Budynek gospodarczy do 150 m² bez pozwolenia i zgłoszenia. Nowe przepisy budowlane od 3 czerwca 2023 Lex zboże – o co tu chodzi? Prawnicy ostrzegają przed luką prawną, która powstała po nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi i ustawy Prawo budowlane Budynek gospodarczy do 150 m² powierzchni można budować nie tylko bez pozwolenia, ale także bez zgłoszenia. 3 czerwca 2023 weszły w życie nowe przepisy budowlane. Jaki budynek gospodarczy można postawić bez żadnych formalności? Dla jakiego budynku gospodarczego wymagane jest tylko zgłoszenie? Jaki budynek gospodarczy bez pozwolenia i bez zgłoszenia? Jaki budynek gospodarczy bez pozwolenia, ale ze zgłoszeniem? Czym jest budynek gospodarczy w świetle prawa? Budowa silosów bez pozwolenia Dokumentacja techniczna zamiast projektu budowlanego Nowelizacja prawa budowlanego w zakresie uproszczenia procedur administracyjnych przy budowie budynków gospodarczych była postulowana tak naprawdę przez rolników. Przy tej okazji jednak powstała pewna luka prawna, którą można wykorzystać po 3 czerwca 2023. Budynki gospodarcze do 150 m² będą zwolnione ze wszystkich procedur budowlanych i to nie tylko dla rolników, a dla każdego. Prawo budowlane 2023 – jakie ważne zmiany? Tekst jednolity ustawy Jaki budynek gospodarczy bez pozwolenia i bez zgłoszenia? Ustawa z dnia 9 maja o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym zwalnia z wymogu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz z dokonania zgłoszenia jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiaty o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Jak tłumaczą eksperci, taki budynek może wznieść każdy posiadacz ziemi. Ustawa nie przewiduje bowiem, aby inwestor był rolnikiem. Wystarczy, aby budynek był związany z produkcją rolną. A ponieważ pojęcie produkcji rolnej też nie jest sprecyzowane, wystarczy choćby zwykły ogródek – na tej samej lub innej działce. Nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi zyskała nazwę lex zboże, a prawnicy ostrzegają przed wykorzystaniem powstałej luki prawnej, bo w grę wchodzą kontrole i kary finansowe za samowolę budowlaną. Jaki budynek gospodarczy bez pozwolenia, ale ze zgłoszeniem? W trybie uproszczonym można od 3 czerwca wznieść na działce także większy budynek gospodarczy. Nowe prawo stanowi bowiem, że nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę – ale podlega procedurze zgłoszenia budowy – postawienie jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Czym jest budynek gospodarczy w świetle prawa? Jak można przeczytać w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przez budynek gospodarczy należy rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych. Z definicji tej można wnioskować, że budynek gospodarczy pełni funkcję magazynową. Nie wiadomo jednak jak w konfrontacji z rzeczywistością powstałą lukę prawną potraktuje nadzór budowlany. Budowa silosów bez pozwolenia Zasadniczym celem nowelizacji jest ułatwienie szybkiej budowy prostych silosów zbożowych. Ustawa wprowadza więc także uproszczenie procedur administracyjnych przy bardziej skomplikowanych budowach, w przypadku których rolnicy skarżyli się wcześniej na różne biurokratyczne bariery napotykane w procesie budowlanym. Ułatwieniu procesu inwestycyjno-budowlanego, prowadzonego już ściśle na terenie gospodarstwa rolnego, w tym zmniejszeniu kosztów ich realizacji, a także ułatwieniu rolnikom indywidualnym pozyskiwanie wsparcia realizowanego w ramach środków Wspólnej Polityki Rolnej służy zbiesienie potrzeby uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 250 m³ i wysokości nie większej niż 15 m. W tym przypadku wymagane jest zgłoszenia budowy. Podobnie rzecz się ma z obiektami budowlanymi służącymi do przechowywania zboża, o maksymalnej pojemności 5000 t, usytuowanych w całości w granicach administracyjnych portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich. Także w tym przypadku nie trzeba czekać na decyzję o pozwoleniu na budowę – wystarczy samo zgłoszenie budowy. Dokumentacja techniczna zamiast projektu budowlanego Obowiązujące od 3 czerwca 2023 nowe przepisy prawa budowlanego stanowią ponadto, że w powyższych trzech przypadkach – tam gdzie zamiast decyzji o pozwoleniu na budowę wymagane jest zgłoszenie budowy, zamiast projektu budowlanego była dołączana dokumentacja techniczna. Ma ona zawierać rozwiązania zapewniające nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz bezpieczeństwo pożarowe. Przy czym zakres i treść tej dokumentacji powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Ponadto powinna być ona wykonana przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. #rolnictwo #achitektura #prawo #prawobudowlane #przepisy

przez Widget

Artykuł pochodzi z muratorplus.pl

Budynek gospodarczy do 150 m² bez pozwolenia i zgłoszenia. Nowe przepisy budowlane od 3 czerwca 2023

Lex zboże – o co tu chodzi? Prawnicy ostrzegają przed luką prawną, która powstała po nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi i ustawy Prawo budowlane
Budynek gospodarczy do 150 m² powierzchni można budować nie tylko bez pozwolenia, ale także bez zgłoszenia. 3 czerwca 2023 weszły w życie nowe przepisy budowlane. Jaki budynek gospodarczy można postawić bez żadnych formalności? Dla jakiego budynku gospodarczego wymagane jest tylko zgłoszenie?

Jaki budynek gospodarczy bez pozwolenia i bez zgłoszenia?
Jaki budynek gospodarczy bez pozwolenia, ale ze zgłoszeniem?
Czym jest budynek gospodarczy w świetle prawa?
Budowa silosów bez pozwolenia
Dokumentacja techniczna zamiast projektu budowlanego
Nowelizacja prawa budowlanego w zakresie uproszczenia procedur administracyjnych przy budowie budynków gospodarczych była postulowana tak naprawdę przez rolników. Przy tej okazji jednak powstała pewna luka prawna, którą można wykorzystać po 3 czerwca 2023. Budynki gospodarcze do 150 m² będą zwolnione ze wszystkich procedur budowlanych i to nie tylko dla rolników, a dla każdego.

Prawo budowlane 2023 – jakie ważne zmiany? Tekst jednolity ustawy
Jaki budynek gospodarczy bez pozwolenia i bez zgłoszenia?
Ustawa z dnia 9 maja o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym zwalnia z wymogu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz z dokonania zgłoszenia jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiaty o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Jak tłumaczą eksperci, taki budynek może wznieść każdy posiadacz ziemi. Ustawa nie przewiduje bowiem, aby inwestor był rolnikiem. Wystarczy, aby budynek był związany z produkcją rolną. A ponieważ pojęcie produkcji rolnej też nie jest sprecyzowane, wystarczy choćby zwykły ogródek – na tej samej lub innej działce. Nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi zyskała nazwę lex zboże, a prawnicy ostrzegają przed wykorzystaniem powstałej luki prawnej, bo w grę wchodzą kontrole i kary finansowe za samowolę budowlaną.

Jaki budynek gospodarczy bez pozwolenia, ale ze zgłoszeniem?
W trybie uproszczonym można od 3 czerwca wznieść na działce także większy budynek gospodarczy.

Nowe prawo stanowi bowiem, że nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę – ale podlega procedurze zgłoszenia budowy – postawienie jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Czym jest budynek gospodarczy w świetle prawa?
Jak można przeczytać w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przez budynek gospodarczy należy rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych.

Z definicji tej można wnioskować, że budynek gospodarczy pełni funkcję magazynową. Nie wiadomo jednak jak w konfrontacji z rzeczywistością powstałą lukę prawną potraktuje nadzór budowlany.

Budowa silosów bez pozwolenia
Zasadniczym celem nowelizacji jest ułatwienie szybkiej budowy prostych silosów zbożowych. Ustawa wprowadza więc także uproszczenie procedur administracyjnych przy bardziej skomplikowanych budowach, w przypadku których rolnicy skarżyli się wcześniej na różne biurokratyczne bariery napotykane w procesie budowlanym.

Ułatwieniu procesu inwestycyjno-budowlanego, prowadzonego już ściśle na terenie gospodarstwa rolnego, w tym zmniejszeniu kosztów ich realizacji, a także ułatwieniu rolnikom indywidualnym pozyskiwanie wsparcia realizowanego w ramach środków Wspólnej Polityki Rolnej służy zbiesienie potrzeby uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 250 m³ i wysokości nie większej niż 15 m.

W tym przypadku wymagane jest zgłoszenia budowy.

Podobnie rzecz się ma z obiektami budowlanymi służącymi do przechowywania zboża, o maksymalnej pojemności 5000 t, usytuowanych w całości w granicach administracyjnych portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich. Także w tym przypadku nie trzeba czekać na decyzję o pozwoleniu na budowę – wystarczy samo zgłoszenie budowy.

Dokumentacja techniczna zamiast projektu budowlanego
Obowiązujące od 3 czerwca 2023 nowe przepisy prawa budowlanego stanowią ponadto, że w powyższych trzech przypadkach – tam gdzie zamiast decyzji o pozwoleniu na budowę wymagane jest zgłoszenie budowy, zamiast projektu budowlanego była dołączana dokumentacja techniczna.
Ma ona zawierać rozwiązania zapewniające nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz bezpieczeństwo pożarowe.

Przy czym zakres i treść tej dokumentacji powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Ponadto powinna być ona wykonana przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

#rolnictwo #achitektura #prawo #prawobudowlane #przepisy

(Feed generated with FetchRSS)