Wrzucanie Na Luz Podczas Fermentów

przez

W 2012 roku zdobyłem Nagrodę Specjalną w Ogólnopolskim Konkursie Satyrycznym „Wrzuć Na Luz”. Rok później zostałem przewodniczym podkomisji do spraw rysunku i działam na tym stanowisku do dziś 🙂 W 2019 roku Finał Konkursu połączono z Kabaretowym Festiwalem Fermenty. Lech Kotwicz przemawia 😉 Artykuł w „Bielskim Rynku”. Od lewej: Lech Kotwicz – Kurator „Wrzuć Na…